Zajęcia rehabilitacyjne odbywać się będą 2 razy w tygodniu (poniedziałek i środa) od g. 17.00.