Członkowie zarządu:

  • Prezes: Bożena Ambroży
  • V-ce Prezes: Krystyna Adamska
  • Sekretarz: Maria Staśkiewicz
  • Skarbnik: Maria Brzuchalska
  • Członek Zarządu: Danuta Pilch

Komisja Rewizyjna:

  • Elżbieta Myszkowska
  • Jolanta Butrym
  • Alicja Lemierz