W Stowarzyszeniu działa grupa ochotniczek. Są to kobiety, które przeszły leczenie raka piersi a teraz - odpowiednio przeszkolone - gotowe są, czerpać siły z własnych doświadczeń, pomagając innym. Ochotniczki odwiedzając pacjentki w szpitalu udzielają wsparcia i informacji na temat postępowania po zabiegu. Dzielą się osobistym doświadczeniem poprzez szczerą rozmowę wspierając chorą po operacji raka piersi.

Informacje zawarte w naszych poradnikach, otrzymywanych od ochotniczek, pomagają pacjentkom właściwie postępować po wyjściu ze szpitala. A to zwiększa szansę na przekonanie chorej, że warto podjąć leczenie w bezpiecznym ośrodku referencyjnym po zabiegu operacyjnym.

Lista ochotniczek:

1. Bożena Ambroży
2. Maria Brzuchalska
3. Krystyna Adamska
4. Elżbieta Myszkowska
5. Danuta Tarnowska
6. Bożena Foryś
7. Danuta Sarnowska