Gorzowskie Stowarzyszenie Amazonek OPP aktywnie uczestniczy we wszelkich inicjatywach mających na celu uświadomienie społeczeństwu zagrożenie chorobami nowotworowymi i znaczenie ich wczesnego wykrywania. Stowarzyszenie działa również na rzecz integracji środowiska kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi poprzez cotygodniowe spotkania w naszej siedzibie. Tematy spotkań są różnorodne, poruszają istotne problemy i zagadnienia dotyczące życia kobiet po przebytej chorobie nowotworowej.

Zapraszamy lekarzy onkologów, dietetyków, przedstawicieli firm farmaceutycznych, firm produkujących protezy piersi i gorsety.

Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi jak również imprezy muzyczne. Wspólnie chodzimy do teatru, bawimy się na piknikach, jeździmy na wycieczki turystyczno-krajoznawcze, uczestniczymy w Ogólnopolskiich Spartakiadach Amazonek oraz turnusach rehabilitacyjnych.

Operacja raka piersi jest dużym przeżyciem dla każdej kobiety. Mają one problemy z akceptacją siebie, swojego wyglądu, odnalezieniem się w rodzinie i środowisku a także towarzyszy im lęk przed dalszym leczeniem (chemio - i radioterapią) oraz ewentualnymi przerzutami lub wznową choroby.

Staramy się pomagać kobietom poprzez spotkania ochotniczek w szpitalu i w klubie, niosąc profesjonalną pomoc psychologa - terapeuty (przeszkolonego przez Federację Stowarzyszeń Amazonki OPP) działającego w Stowarzyszeniu. Jedną z form pomocy jest terapia grupowa, gdzie można poznać sposoby radzenia sobie ze stresem i pokonywania trudności związanych z chorobą. Istnieje też możliwość skorzystania z indywidualnej psychoterapii.

Aby zapobiec wystąpieniu ewentualnych komplikacji po leczeniu raka piersi, operacji, takich jak przykurcz ręki po stronie operowanej lub jej obrzęk, pacjentka powinna jak najszybciej podjąć rehabilitację fizyczną.