Gorzowskie Stowarzyszenie Amazonek OPP aktywnie uczestniczy we wszelkich inicjatywach mających na celu uświadomienie społeczeństwu zagrożenie chorobami nowotworowymi i znaczenie ich wczesnego wykrywania. Stowarzyszenie działa również na rzecz integracji środowiska kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi poprzez cotygodniowe spotkania w naszej siedzibie. Tematy spotkań są różnorodne, poruszają istotne problemy i zagadnienia dotyczące życia kobiet po przebytej chorobie nowotworowej.

Zapraszamy lekarzy onkologów, dietetyków, przedstawicieli firm farmaceutycznych, firm produkujących protezy piersi i gorsety.

Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi jak również imprezy muzyczne. Wspólnie chodzimy do teatru, bawimy się na piknikach, jeździmy na wycieczki turystyczno-krajoznawcze, uczestniczymy w Ogólnopolskiich Spartakiadach Amazonek oraz turnusach rehabilitacyjnych.

Operacja raka piersi jest dużym przeżyciem dla każdej kobiety. Mają one problemy z akceptacją siebie, swojego wyglądu, odnalezieniem się w rodzinie i środowisku a także towarzyszy im lęk przed dalszym leczeniem (chemio - i radioterapią) oraz ewentualnymi przerzutami lub wznową choroby.

Staramy się pomagać kobietom poprzez spotkania ochotniczek w szpitalu i w klubie, niosąc profesjonalną pomoc psychologa - terapeuty (przeszkolonego przez Federację Stowarzyszeń Amazonki OPP) działającego w Stowarzyszeniu. Jedną z form pomocy jest terapia grupowa, gdzie można poznać sposoby radzenia sobie ze stresem i pokonywania trudności związanych z chorobą. Istnieje też możliwość skorzystania z indywidualnej psychoterapii.

Aby zapobiec wystąpieniu ewentualnych komplikacji po leczeniu raka piersi, operacji, takich jak przykurcz ręki po stronie operowanej lub jej obrzęk, pacjentka powinna jak najszybciej podjąć rehabilitację fizyczną.

 

 

Dzięki współpracy z firmą SC Johnson, wsparciu finansowym, Gorzowskie Stowarzyszenie Amazonek OPP realizuje projekt, m.in. wsparcia psychoterapeutycznego, drenażu limfatycznego strony operowanej, gimnastykę rehabilitacyjną dla Amazonek. Celem jest poprawienie sprawności psychofizycznej, a także poprawienie i utrzymane kondycji kobiet po leczeniu raka piersi."