Amazonki mogą zaopatrywać się w protezy piersi, peruki, gorsety ortopedyczne oraz bieliznę osobistą w następujących sklepach:

A New Teraphy Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 1a, 1 piętro, pokój 117
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 725-77-50
czynny od Pn-Pt w godz. 8.00 - 16.00
www.anewtherapy.pl/

POFAM Poznań
ul. Piłsudskiego 1a, parter
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 725-86-41
www.pofam.poznan.pl/

ZAL-MED
ul. Warszawska 6/205
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 720-02-47

Sklep Medyczny MED4ME
ul. Sikorskiego 13
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 795-126-660
www.med4me.pl

Warunki otrzymywania protez i peruk:

  • wniosek na protezę wystawia chirurg, onkolog
  • wniosek na perukę wystawia onkolog hematolog, dermatolog

Z wnioskiem należy udać się do:

Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Pionierów 8
66-400 Gorzów Wlkp.
czynny od godz. 8.00 - 16.00

Z potwierdzonym przez NFZ wnioskiem należy udać się do punktów doboru protez w/w sklepach.

Ceny protez:

  • proteza piersi - limit 280,00zł raz na okres dwóch lat
  • peruka - limit 250,00zł raz na rok

Warto ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności (także w przypadku posiadania emerytury). Orzeczenie to można uzyskać w ZUS, KRUS lub Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie.

Orzeczenie o niepełnosprawności umożliwia korzystanie z:

  • dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych
  • skorzystanie z odpisów podatkowych z tytułu dojazdów na rehabilitację oraz wydatków na oprotezowanie i sprzęt rehabilitacyjny.