• Zajęcia z fizjoterapeutą  z Szymonem Marczyk, od godziny 17.00 do 18.00.
  • Spotkanie z Aleksandrą Wajda. Wsparcie, terapia. Temat spotkania; Jak budować i odbudować odporność, po przebytej chorobie nowotworowej. Spotkanie odbędzie się 23.03.2022r. o godzinie 18.00.
  • 28.03.2022r. o godzinie 18.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.